میکروشیدینگ تنالیته ای از رنگهاست جهت حجم دارتر شدن و بعد دادن به ابرو ،چشم یا لب.
همین طور که از اسم میکروشیدینگ مشخصه ،این روش یعنی ایجاد سایه بسیار ظریف در پوست که حالت طبیعی چهره رو حفظ میکنه.
میکروشیدینگ ابرو به دو روش قابل اجرا میباشد.یک روش آمبرو ابرو نامیده میشود و روش دیگر سایه ابرو پودری نامیده میشود.
از تکنیک میکروشیدینگ برای ایجاد سایه در لب و چشم نیز استفاده میشود.از تکنیک میکروشیدینگ میتوان جهت اصلاح نقص های صورت بر طبق اصول زیبایی شناسی بهره برد.
هدف از انجام تکنیک میکروشیدینگ تغییر فرم صورت به طبیعی ترین حالت ممکن است

نظر خود را بنویسید