میکرو لب روشی است برای قرینه سازی یا حجیم سازی لب و همچنین برای از بین بردن سفیدی لب و یا تیرگی لب بسیار مورد استقبال قرار میگیرد.
میکرو لب،میکرکشیدینگ لب ،رژ لب،خط لب انواع مختلف روشهای زیبایی لب هستند که هدف از این اقدامات ساخت مجدد حالت لب ،تقویت رنگ لب،اصلاح تقارن برای لب های آسیب دیده به علت تصادفات رانندگی ،جای جراحی،لب شکری،و افزایش حجم لب میباشد که با توجه به استانداردهای چهره قرینه سازی انجام میشود .

نظر خود را بنویسید